ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Algemene info

KENNISGEVING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In deze kennisgeving wil het bestuur van de ASV Zuidwest Lim- burg u duidelijk informeren over hoe wij omgaan met de per- soonsgegevens, die wij van onze leden hebben. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018, zijn wij hiertoe verplicht.

Het bestuur doet al het mogelijke om de privacy van de leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met hun gegevens. De verordening is gericht op het beschermen en voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonsgegevens.

Voor het lidmaatschap van onze vereniging verzamelen en bewaren we enkele, noodzakelijke persoonsgegevens. Ook bewaren wij foto’s van bijeenkomsten en uitstapjes, uitsluitend voor publicatie in het ledenblad en op de website van de vereniging.

De noodzakelijke gegevens zijn: - volledige naam en adres
- geboortedatum
- man/vrouw

- telefoongegevens
- e-mailadres (eventueel)

Het doel, waarvoor de gegevens zijn verstrekt:

- contactgegevens voor het verspreiden van het ledenblad en andere informatie van het bestuur.

- het aanvragen van subsidie bij de gemeente Sittard-Geleen.

Bewaartermijn:

De ASV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan het jaar, waarin het lidmaatschap is beëindigd.