ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Bestuursbesluit


Vanwege de geldende COVID-19 beperkingen konden de Algemene Ledenvergaderingen (jaarvergaderingen) van april 2020 en april 2021 niet fysiek plaatsvinden.

De geldende noodwetgeving geeft de besturen van verenigingen mogelijkheden voor alternatieven om het probleem van de verplichte jaarvergadering op te lossen: een digitale ledenvergadering of uitstel.

Het bestuur is van mening, dat een digitale Algemene Ledenvergadering op afstand geen alternatief kan zijn, gezien de leeftijd en digitale mogelijkheid van onze leden.

Het bestuur heeft daarom besloten de genoemde jaarvergadering uit te stellen tot het moment, waarop het weer mogelijk is om een fysieke bijeenkomst voor alle leden te organiseren.

Dit, om deelname aan de jaarvergadering mogelijk te maken voor alle leden, die dat willen.

Dit besluit houdt tevens in, dat ook het laten vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening uitgesteld wordt tot de eerstvolgende jaarvergadering.

Het bestuur.