ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Lezing 9 oktober 2019

De ganse Santekraom

NOSTALNU
VOLKSKUNDIG BUREAU

Annie Schreuders-Derks runt het Volkskundig Bureau en is onze gast op 9 oktober.

Wat ik mij moet voorstellen bij een Volkskundig Bureau, is mij compleet een raadsel. En dat raadsel wordt alleen maar ingewikkelder door de titel van haar voordracht: “De ganse Santekraom”.

Dus maar even gegoogeld.
“NostalNu biedt een verrassende blik op anderhalve eeuw Limburgse cultuurgeschiedenis”.
Dat belooft wat.
“Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het vrouwenleven. De vrouw is het middelpunt, als draagster van die cultuur”.


Krijgen we ruzie?
Heiligen, tradities, feestdagen, gebruiken, eetgewoonten, weerspreuken, gebeden, gedichten, liedteksten en volksverhalen over spannende gebeurtenissen hebben Annie uit Susteren altijd al geboeid. En wat zij verzameld heeft, de ganse Santekraam vult een heel museum: het Museum van de vrouw in Echt.


Ik ben benieuwd.
U ook?