ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Modelbrief CBR

A AN T E K E N E N


Naam
Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres                                                                                                   Plaats, datum


                                                                                                                      CBR

REL nr CBR (zie op brieven CBR)                                                                 Divisie Rijgeschiktheid 

BSN nr: (zie paspoort of rijbewijs)                                                                 Postbus 1062

                                                                                                                      2280 CB Rijswijk ZH


Geachte M.,
Op ................ verstuurde ik u mijn Gezondheidsverklaring (1) aan het CBR.
Op ................ berichtte u mij dat u mijn Gezondheidsverklaring had ontvangen.

Op ................ ontving ik uw orderbevestiging en bewijs van betalen van de verschuldigde € 37,80 (tarief 2019).

Op ................ bezocht ik keuringsarts ....... te .........., die een keuringsrapport opstelde en aan mij meegaf (2).

Op ................ stuurde ik dit rapport van de keuringsarts aangetekend naar het CBR.

Op ................ bevestigt u mij, dat u mijn gezondheidsverklaring heeft ontvangen en dat ik wacht op uw besluit over mijn rijgeschiktheid.
Het bericht van het CBR dat ik – in afwachting van uw besluit – een jaar mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, is voor mij onaanvaardbaar, omdat ik met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland mag rijden.


Alle berichten rondom de rijbewijzen van 75-plussers en het CBR verontrusten mij zeer. Hoewel ik tijdig de verlengingsprocedure ben gestart, vrees ik dat ook mijn rijbewijs mogelijkerwijs niet tijdig beschikbaar is.


Feit is dat de termijn van vier weken (3) die het CBR heeft om tot een besluit te komen reeds is verstreken (zie artikel 103 Reglement rijbewijzen).
In verband met vorenstaande stel ik u in gebreke. Dit betekent dat ik de kosten die ik moet maken omdat ik niet kan beschikken over een geldig rijbewijs op het CBR zal verhalen.

[ Daarnaast (4) overweeg ik als ik niet binnen 14 dagen alsnog een besluit over mijn rijvaardigheid ontvang, een procedure te starten, waarin ik van het CBR een dwangsom eis].

Ik hoop echter van harte dat mijn rijbewijs tijdig kan worden verstrekt. [als bijlage (5) stuur ik mee: ....................]

Hoogachtend,
Naam en ondertekening

-------------------------------------------------------------------------------

1 Dit gebeurt veelal digitaal. Soms geven ouderen dit persoonlijk af.
2 Keuringsartsen die digitale toegang tot het CBR hebben, versturen het keuringsrapport rechtstreeks aan het CBR.
3 Hierbij ga ik uit dat u al maanden op zo’n besluit wacht.
4 De meeste ouderen willen een geldig rijbewijs en niet zo zeer een geldsom. U hoeft die procedure dan ook niet te starten.
5 Dit kan een verklaring van een arts of bijvoorbeeld een optometrist zijn.