ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

CONTRIBUTIE 2020


CONTRIBUTIE 2020

De contributie voor 2020 is onveranderd: € 30,00 en voor een partner (op hetzelfde adres) € 20,00.

U kunt uw contributie voor 2020 – voor zover u dit nog niet heeft gedaan - overmaken naar:

ASV Zuidwest Limburg, rekening: NL77 RBRB 0929 3540 95 onder vermelding van Contributie 2020.

Contant betalen kan ook op de inloopmiddag.