ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Nieuws

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG gaat over persoonsgegevens van Europese burgers.

Wie binnen de Europese Unie mailadressen verzamelt en mails verzendt, moet voldoen aan deze wet.


Onze vereniging krijgt dan ook meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op onze verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat we ons aan de wet houden.

Het bestuur zal op onze inloopmiddag van 12 september e.e.a. nader toelichten.