ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

CONTRIBUTIE 2021


CONTRIBUTIE 2021

De contributie voor 2021 is eenmalig met € 5,00 verlaagd i.vm. het coronavirus:  € 25,00 en voor een partner (op hetzelfde adres) € 15,00.

U kunt uw contributie voor 2021 – voor zover u dit nog niet heeft gedaan - overmaken naar:

ASV Zuidwest Limburg, rekening: NL77 RBRB 0929 3540 95 onder vermelding van: Contributie 2021.