ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Van de voorzitter

Een woord van de voorzitter

Een maand geleden had ik mij voorgenomen om voor de jaarwisseling een stukje voor ons ASV-nieuws te schrijven. Ik dacht toen aan een positieve en opbeurende vooruitblik op het nieuwe jaar. Corona leek immers op z’n retour, en alles kon alleen maar beter worden.

Inmiddels zijn we weer ingehaald door de realiteit. Alles is weer op slot, en ook voor onze ASV zijn er weer even geen ontmoetingen op woensdagmiddag meer mogelijk. In december hebben wij onze jubileumviering met Kerstbrunch op het laatste moment moeten afzeggen, en ook onze Nieuwjaarsborrel in januari moet nu wachten op betere tijden.


Hoe kunnen wij als vereniging nu toch bij elkaar blijven?

Welnu, op de eerste plaats blijven wij in verbinding door ons ASV-nieuws dat jullie regelmatig via de computer of door de brievenbus ontvangen. Daarnaast willen we graag ook telefonisch met iedereen in contact blijven. Uit de eerdere lockdown-situatie weten we dat dit door velen gewaardeerd wordt. Maar blijf ook niet wáchten op een telefoontje van het bestuur: Als je iets wilt vertellen, of het gewoon even niet meer ziet zitten, pak dan zelf de telefoon en bel een lid van onze vereniging of een van de bestuursleden om gewoon even bij te praten. Zo houden wij ons clubje levend!

Wat ons verder te wachten staat, kunnen we nu niet overzien.


In ieder geval wens ik jullie allemaal van harte een prettige jaarwisseling en, met alle beperkingen, een goed begin van een hopelijk beter jaar 2022!


Bernd Kreykenbohm, voorzitter