ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

AOW-Loskoppeling

WOEDE OVER AOW-LOSKOPPELING

Ouderen overwegen staking door hun vrijwilligerswerk neer te leggen

Geen verhoging van de pensioenen, loskoppeling van mini- mumloon en AOW en nu blijken de ouderen er als enige groep ook in koopkracht op achteruit te gaan. Bij de drie grootste ouderenbonden – goed voor zo’n 700.000 leden – is de boot flink aan.

De vlam is nu echt in de pan geslagen volgens John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden en oud-PvdA-Kamer- lid. „Weet je wat, we pakken de ouderen gewoon nog een keer. Dat is het signaal dat dit kabinet aan ouderen afgeeft.”

Indexatie

Want de onvrede stapelt zich al veel langer op, ziet Kerstens. Na jaren van dreigende kortingen op de pensioenen, gaat het pensioenfondsen weer voor de wind en toch zit indexatie van de meeste pensioenen er niet in. Ook al is de grens voor fondsen om deels wél te mogen indexeren verlaagd van 110 naar 105 procent, dus voor iedere 100 euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, moet een pensioenfonds 105 euro in kas hebben. Maar de grootste pensioenfondsen met miljoenen deelnemers – het pensionfonds voor de bouw uitgezonderd – komen bij lange na ook niet aan die grens van 105 procent. „Dat was dus een fopspeen”, zegt Kerstens. Bij het grootste pensioenfonds ABP is de indexatie-achterstand ondertussen opgelopen tot 20 procent. De koppeling tussen minimumloon en AOW was zo ongeveer nog het enige mechanisme waarmee gepensioneerden een beetje konden profiteren van prijs- compensatie. Nu het minimumloon de komende jaren met 7,5 procent omhooggaat, zoals het kabinet wil, profiteren de ouderen niet meer mee omdat die koppeling verdwijnt.

De ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM noemen de inkomenspositie van ouderen een ’blinde vlek’ van dit kabinet. De voorgestelde compensatie van een hogere ouderenkorting – het deel dat een oudere mag aftrekken van de belasting die betaald moet worden – zet volgens de ouderenorganisaties en vakbond FNV voor zo’n 800.000 ouderen geen zoden aan de dijk. Hun belastbaar inkomen is te laag om van die oude- renkorting te kunnen profiteren.

Maat is vol

Maar wat kunnen ouderen meer doen dan heel erg boos zijn? Sta- ken ligt voor de gepensioneerden niet bepaald voor de hand, al wordt daar bij Koepel Gepensioneerden wel over nagedacht. „Denk aan alle ouderen die vrijwilligerswerk doen, dat vertegen- woordigt een enorme maatschappelijke waarde. We zijn echt aan het nadenken of we door dat werk neer te leggen actie kunnen gaan voeren, want de maat is nu echt vol.”

De oppositie slijpt alvast de messen voor het Kamerdebat van komende dinsdag over het regeerakkoord. Liane den Haan van de Fractie Den Haan is afgelopen woensdag een petitie gestart tegen het loskoppelen van minimumloon en AOW; die was gistermiddag al meer dan tienduizend keer getekend.

Ondanks alle ophef valt in het kabinet te beluisteren dat het voor- stel niet zomaar bij het grofvuil zal worden gezet.

Senioren zijn heel erg boos, maar wat kunnen ze nog meer doen dan heel erg boos zijn?

DEN HAAG

DOOR DAVE KRAJENBRINK | DEN HAAG

Bron:De Limburger 15-01-2022