ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Activiteiten

INLOOPMIDDAGEN


De inloopmiddagen vinden plaats op de 2e woensdag van de maand.

De volgende data zijn gepland:


09 okt.   Annie Schreuders: De ganse Santekraom (zie verder onder "Nieuws")

13 nov.  Valpreventie

11 dec.  Staat in het teken van de Kerst; eigen bijdrage € 10,00 p.p., nadere info volgt


De bijeenkomsten vinden plaats in de Herberg van de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, 6161 SB  in Geleen. Aanvang 14.00 uur (tenzij anders vermeld)


Om de kosten te beperken staat er iedere inloopmiddag een “VB-pot” voor een vrijwillige bedrage op de bar.