ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Activiteiten

INLOOPMIDDAGEN


De inloopmiddagen vinden plaats op de 2e woensdag van de maand.

De volgende data zijn gepland:


12 juni BBQ; eigen bijdrage: € 10,00 p.p. AANVANG: 13.00 uur

Als u lijdt aan een voedselintolerantie, bv. gluten of lactose, en daarom een speciaal dieet volgt, geef dit dan s.v.p. bij opgave door aan Al Schmidt, tel.nr. 046-4750442, e-mail: aljschmidt@yahoo.com

Wij proberen dan iets te regelen.

Opgeven t/m 6 juni door overschrijven op onze bankrekeningnummer:

NL77 RBRB 0929 3540 95 t.n.v. ASV Zuidwest Limburg, Sittard onder vermelding van: BBQ,

                                                                                    en telefonisch bij Al Schmidt


---- ZOMERSTOP ------ JULI EN AUGUSTUS ----

11 sept. Cuna Producties: Hertog Limburg pad, deel 1

09 okt.   Annie Schreuders: De ganse Santekraam

13 nov.  Valpreventie

11 dec.  Staat in het teken van de Kerst


De bijeenkomsten vinden plaats in de Herberg van de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 in Geleen. Aanvang 14.00 uur (tenzij anders vermeld)


Om de kosten te beperken staat er iedere inloopmiddag een “VB-pot” voor een vrijwillige bedrage op de bar.