ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Activiteiten

INLOOPMIDDAGEN - INTRODUCEES ZIJN WELKOM


De inloopmiddagen vinden plaats op de 2e woensdag van de maand.

De volgende data zijn gepland:


11 dec. AANVANG 13.00 uur

              KERSTVIERING met optreden van enkele leden van Voces Vocales.

              Eigen bijdrage voor het kerstbuffet: € 10,00 p.p.

              Opgeven en overmaken voor 5 december a.s. op onze bankrekening:

              NL77 RBRB 0929 3540 95 t.n.v. ASV Zuidwest Limburg, Sittard en o.v.v.

             "Kerst­buf­fet".

2020

08 jan.   Nieuwjaarsbijeenkomst

12 feb.   Lezing door dhr. Peer Boselie: Selfkant in de WO II

11 mrt.   Itrene Heger: Hoe hou ik mijn hersenen gezond + brain quiz


De bijeenkomsten vinden plaats in de Herberg van de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, 6161 SB  in Geleen. Aanvang 14.00 uur (tenzij anders vermeld)


Om de kosten te beperken staat er iedere inloopmiddag een “VB-pot” voor een vrijwillige bedrage op de bar.