Activiteitencommissie

Al Schmidt                     tel.nr.: 06-53192241          e-mail: aljschmidt@yahoo.com

Ina Stoffer                      tel.nr.: 046-4519730

Betty Dijkstra                 tel.nr.: 046-4517507        e-mail: bettyvisser1946@gmail.com

Antoine Platen                                                        e-mail: aplaten@gmail.com

Ouderenadviseurs

Bernd Kreijkenbohm     tel.nr.: 043-3643712

Jan Maassen                  e-mail: janmaassen@ziggo.nl

Zij zijn opgeleid om u te ondersteunen bij vragen over b.v. zorg, thuis kunnen blijven wonen, vervoer, of het bij de gemeente aanvragen van voorzieningen zoals huishoudelijke hulp.

Contributie 2024                                  2024 bij aanvang nieuw lidmaatschap na 30 juni:

Lid                    € 30,00                                | van 1 juli t/m 31 december: € 15,00

Partner*           € 20,00                                | van 1 juli t/m 31 december: € 10,00       * wonende op hetzelfde adres

Steunend lid    € 10,00                                 | van 1 juli t/m 31 december: €  5,00

Lid worden: stuur een bericht via "Contact"

U kunt uw contributie overmaken op: NL77 RBRB 0929 3540 95 t.n.v. ASV Zuidwest Limburg, Sittard en onder vermelding van: contributie 2024. 

Maak een gratis website.